Voor wie & wanneer

Ontdekken, oefenen en doen

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling en dat laten zien in hun gedrag. Met psychomotorische kindertherapie ondersteunt praktijk Adaja uit Nagele, Flevoland, bij het weer op gang brengen van de vastgelopen ontwikkeling.

 

Bij de volgende gedragskenmerken kan PMKT helpen:

  • sociaal / emotioneel gedrag: agressief, teruggetrokken, moeilijk contact maken, faalangst, gespannenheid, negatief zelfbeeld, affect-regulatieproblemen.
  • cognitief gedrag: aandachts- en motivatieproblemen, planningsproblemen, impulsiviteit, informatieverwerkingsproblemen.
  • Bewegingsgedrag: problemen met motorische basisvaardigheden, onhandig, houterig bewegen / te weinig lichaamsbesef, overbeweeglijkheid, passiviteit leidend tot obesitas, problemen met fijne motoriek / schrijfproblemen.
  • Stoornis: ADHD, ADD, Autisme, aanverwante diagnoses als ASS, Asperger, PDD-NOS, NLD etc., hechtingsproblematiek, overige psychiatrische aandoeningen.
  • traumatische ervaring: ziekte, verlies, scheiding, misbruik of een andere traumatische gebeurtenis in de leefomgeving van het kind.

 

Maatwerk

De therapie is maatwerk en stemmen we af op het ontwikkelingsniveau en de behoeftes en gevoelens van je kind. We staan met name stil bij het eigen 'ik' van je kind met vragen als Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? en Wat voel ik? Je kind leert grip te krijgen op zijn eigen emoties en zijn sociale functioneren. Ook kunnen we de nadruk leggen op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden zoals planmatig werken. In het geval van een stoornis binnen het autistisch spectrum, stemt praktijk Adaja de behandeling af op de groeimogelijkheden van je kind. Ik kijk of je kind met specifieke handvatten beter kan omgaan met zijn omgeving en emoties. En bespreek met ouders hoe om te gaan met het gedrag van hun kind met een stoornis binnen het autistisch spectrum.

 

PMKT helpt met

  • stilstaan bij het 'ik' van je kind
  • grip leren krijgen op eigen emoties
  • het vergroten van het inzicht in het sociaal functioneren
  • het aanleren van handvatten voor sociale situaties
  • cognitieve vaardigheden ontwikkelen

 

Werkwijze

Bij PMKT zetten we verschillende middelen in, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen. Als therapeut zoek ik naar het middel wat het beste aansluit bij je kind en waarmee aan de behandeldoelen gewerkt wordt. Binnen de verschillende activiteiten kan je kind zichzelf beter leren kennen. Daarnaast doet het succeservaringen op, die belangrijk zijn voor het opbouwen van zelfvertrouwen.

 

De bedoeling is een veranderingsproces tot stand te brengen en je kind krijgt zo de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. Door samen met jou als ouder en anderen uit de leefomgeving het proces te ondersteunen, zorgen we er gezamenlijk voor dat jullie in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

 

Lees er meer over bij Werkwijze Adaja psychomotorische kindertherapie (PMKT).

<h1>adaja-pmt.nl sitemap:</h1> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/welkom">Welkom</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/psychomotorische-therapie">Psychomotorische (kinder)therapie</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/kinderen-pmkt_1431_1431_1431">Kinderen</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmkt-voor-wie-en-wanneer"><b>Voor wie &amp; wanneer</b></a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmkt-werkwijze_1451_1451_1451">Werkwijze</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/jongeren-pmt_1442_1442">Jongeren</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmt-voor-wie-en-wanneer">Voor wie &amp; wanneer</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmt-werkwijze">Werkwijze</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/volwassenen">Volwassenen</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/begeleiding_1460">Begeleiding</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/kosten-en-vergoeding">Kosten &amp; vergoeding</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/therapeut-en-visie">Therapeut &amp; visie</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/contact-en-route">Contact &amp; route</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/nieuws">Nieuws</a><br />