Werkwijze Adaja psychomotorische kindertherapie (PMKT)

Start
Na de kennismaking met ouder(s) of verzorgers van het aangemelde kind, start de observatiefase. In overleg vindt deze plaats in de praktijkruimte in Emmeloord of op de school van uw kind. Wanneer school hiervoor gelegenheid kan bieden. 


Het onderzoek

Adaja uit Nagele, Flevoland start de PMKT-behandeling van je kind met een psychomotorisch onderzoek, waarbij we het gedrag in kaart brengen (observatiefase). We analyseren dit gedrag op aspecten als motoriek, emoties, sociale vaardigheden en cognitieve vaardigheden. Als therapeut beschrijf ik van al deze aspecten de sterke en de minder sterke kenmerken in een rapport. Vervolgens bekijken we het gedrag in het licht van alle gegevens over de aanleg, voorgeschiedenis en huidige leefomgeving van je kind. Zo krijgen we inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek. Met deze analyse kan ik bepalen wat je kind nodig heeft en of PMKT goede vooruitzichten biedt.

 

De therapie

Bij PMKT sluiten we met bewegen, spel en ritme aan op datgene wat kinderen van nature doen. Als therapeut kijk ik naar wat je kind in beweging en spel laat zien. Zodra je kind vertrouwen in mij krijgt, kunnen we komen bij zijn minder sterke kanten die ervoor zorgen dat zijn ontwikkeling vastloopt. Ik kijk naar wat je kind nodig heeft en kies daarna op welke manier we je kind kunnen helpen met ontwikkelen, verwerken en oplossen. En werken we aan het versterken van het ‘ik’ van je kind. Kijk voor verdere uitleg over PKMT op de pagina Kinderen – PMKT.

 

Werking

Adaja gebruikt in de behandeling bewegings-, expressie-, muziek-, en symbolische materialen. Je kind kan hierdoor allerlei ervaringen opdoen (zintuigelijk, fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief). Deze ervaringen zorgen ervoor dat hij zich kan ontwikkelen en/of nieuwe gedragspatronen aan kan leren. Als therapeut verwoord ik tijdens de sessies de emoties, handelingen en gedrag van je kind. Door dit ‘spiegelen’ kan hij meer zicht ontwikkelen op zijn behoeftes en gevoelens en groeit hij in het zichzelf beter begrijpen en accepteren. De communicatie met de omgeving kan daardoor beter verlopen. 

 

Doorverwijzing

Tijdens de observatieperiode of later in het behandelproces kan het voorkomen dat ik als therapeut het advies geef om uw kind elders verder te laten onderzoeken. Omdat het gewenst is een diagnose of intelligentie vast te stellen.

 

Soms is een multidisciplinair behandelteam beter

Psychomotorische kindertherapie binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd wanneer er duidelijk sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Adaja helpt dan zoeken naar een passend alternatief om door te verwijzen.

 

Ouderbegeleiding en contact met derden

Om een PMKT-behandeling effectiever te laten werken, is het van belang dat belangrijke derden betrokken zijn bij het therapieproces van het kind. Adaja heeft daarom met jullie als ouders/verzorgers regelmatig contact over de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen van het kind. En eventueel met andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld school, begeleiders of andere hulpverleners.

 

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

<h1>adaja-pmt.nl sitemap:</h1> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/welkom">Welkom</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/psychomotorische-therapie">Psychomotorische (kinder)therapie</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/kinderen-pmkt_1431_1431_1431">Kinderen</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmkt-voor-wie-en-wanneer">Voor wie &amp; wanneer</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmkt-werkwijze_1451_1451_1451"><b>Werkwijze</b></a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/jongeren-pmt_1442_1442">Jongeren</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmt-voor-wie-en-wanneer">Voor wie &amp; wanneer</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmt-werkwijze">Werkwijze</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/volwassenen">Volwassenen</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/begeleiding_1460">Begeleiding</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/kosten-en-vergoeding">Kosten &amp; vergoeding</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/therapeut-en-visie">Therapeut &amp; visie</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/contact-en-route">Contact &amp; route</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/nieuws">Nieuws</a><br />