Voor wie & wanneer

PMT voor jongeren

Psychomotorische Therapie (PMT) kan jongeren een passende vorm zijn om aan de slag te gaan met met waar ze tegen aan lopen. Juist het doe-karakter van de therapie kan zorgen voor een meer ontspannen start van therapie. Waarbij eerst het contact en afstemmen met de therapeut kan worden opgebouwd. Omdat het belangrijk is dat een jongere zich vertrouwd genoeg voelt om gedachten en gevoelens te delen met de therapeut. Belangrijk om te weten is dat bewegen en praten wordt afgestemd op jou en jouw situatie. In de balans die voor jou prettig is. 

Verkennen, erkennen en herkennen
Binnen praktijk Adaja uit Nagele, Flevoland kijk ik als therapeut samen met jou naar hoe je met jezelf en de dingen om je heen omgaat (het verkennen). In veel therapieën speelt praten een belangrijke rol. Bij PMT staat juist het ‘doen’ centraal. Binnen dit ‘doen’ verken je je gedrag, gedachten en gevoelens (het verkennen). Binnen de behandeling leer je hoe je signalen van je lijf en bepaalde reacties of gedragspatronen (tijdig) kan opmerken. Dit biedt de mogelijkheid om bewuster keuzes te maken in hoe je met verschillende situaties en gebeurtenissen omgaat. (het herkennen). Adaja biedt je een veilige plek om te ontdekken wat voor jou wel of niet werkt.  En voor het op doen van nieuwe ervaringen. Ook kun je oefenen met ander gedrag en wat voor effect dat heeft op je doen en laten. Binnen de therapie krijg je terugkoppeling naar de dagelijkse praktijk, zodat je er elke dag profijt van houdt. Mogelijk kunnen we relaties leggen met vroegere ervaringen, die geleid hebben tot bepaalde reacties of gedragspatronen (het erkennen).

 

PMT kan een geschikte behandelvorm zijn bij:

  • spanningen
  • angst
  • somberheid
  • veelvuldig piekeren
  • onzekerheid / weinig zelfvertrouwen
  • moeite met sociale contacten
  • moeite met lichamelijk contact
  • moeite met aangeven van grenzen
  • negatief lichaams- of zelfbeeld
  • omgaan met impulsiteit en grenzen

Vergoeding

PMT wordt door de verschillende zorgverzekeraars als alternatieve behandelwijze vergoed voor jongeren tot 18 jaar. Soms zijn er wel mogelijkheden via het gemeente/PGB. Kijk op de pagina Kosten & Vergoeding voor meer informatie.

 

Wil je meer weten, neem dan contact op met Adaja om de mogelijkheden te bespreken.

<h1>adaja-pmt.nl sitemap:</h1> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/welkom">Welkom</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/psychomotorische-therapie">Psychomotorische (kinder)therapie</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/kinderen-pmkt_1431_1431_1431">Kinderen</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmkt-voor-wie-en-wanneer">Voor wie &amp; wanneer</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmkt-werkwijze_1451_1451_1451">Werkwijze</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/jongeren-pmt_1442_1442">Jongeren</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmt-voor-wie-en-wanneer"><b>Voor wie &amp; wanneer</b></a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/pmt-werkwijze">Werkwijze</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/volwassenen">Volwassenen</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/begeleiding_1460">Begeleiding</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/kosten-en-vergoeding">Kosten &amp; vergoeding</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/therapeut-en-visie">Therapeut &amp; visie</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/contact-en-route">Contact &amp; route</a><br /> -<a href="https://www.adaja-pmt.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.adaja-pmt.nl/nieuws">Nieuws</a><br />