Werkwijze Adaja psychomotorische kindertherapie (PMKT)

Het onderzoek

Adaja uit Nagele, Flevoland start de PMKT-behandeling van je kind met een psychomotorisch onderzoek, waarbij we het gedrag in kaart brengen (observatiefase). We analyseren dit gedrag op aspecten als motoriek, emoties, sociale vaardigheden en cognitieve vaardigheden. Als therapeut beschrijf ik van al deze aspecten de sterke en de minder sterke kenmerken in een rapport. Vervolgens bekijken we het gedrag in het licht van alle gegevens over de aanleg, voorgeschiedenis en huidige leefomgeving van je kind. Zo krijgen we inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek. Met deze analyse kan ik bepalen wat je kind nodig heeft en of PMKT goede vooruitzichten biedt. Vanuit het psychomotorisch onderzoek wordt een behandelplan opgezet.

 

De therapie

Bij PMKT sluiten we met bewegen, spel en ritme aan op datgene wat kinderen van nature doen. Als therapeut kijk ik naar wat je kind in beweging en spel laat zien. Zodra je kind vertrouwen in mij krijgt, kunnen we komen bij zijn minder sterke kanten die ervoor zorgen dat zijn ontwikkeling vastloopt. Ik kijk naar wat je kind nodig heeft en kies daarna op welke manier we je kind kunnen helpen met ontwikkelen, verwerken en oplossen. En werken we aan het versterken van het ‘ik’ van je kind. Kijk voor verdere uitleg over PKMT op de pagina Kinderen – PMKT.

 

Werking

Adaja gebruikt in de behandeling bewegings-, expressie-, muziek-, en symbolische materialen. Je kind kan hierdoor allerlei ervaringen opdoen (zintuigelijk, fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief). Deze ervaringen zorgen ervoor dat hij zich kan ontwikkelen en/of nieuwe gedragspatronen aan kan leren. Als therapeut verwoord ik tijdens de sessies de emoties, handelingen en gedrag van je kind. Door dit ‘spiegelen’ kan hij meer zicht ontwikkelen op zijn behoeftes en gevoelens en groeit hij in het zichzelf beter begrijpen en accepteren. De communicatie met de omgeving kan daardoor beter verlopen. Doordat het kind meer grip op zichzelf ontwikkeld, kan het beter functioneren in sociale situaties. Tenslotte is je kind in staat om zelfstandiger en/of adequater verder te gaan.

 

Doorverwijzing

Tijdens de observatieperiode of later in het behandelproces kan het voorkomen dat ik als therapeut het advies geef om uw kind elders verder te laten onderzoeken. Omdat het gewenst is een diagnose of intelligentie vast te stellen.

 

Soms is een multidisciplinair behandelteam beter

Psychomotorische kindertherapie binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd wanneer er duidelijk sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Adaja helpt dan zoeken naar een passend alternatief om door te verwijzen.

 

Ouderbegeleiding en contact met derden

Om een PMKT-behandeling effectiever te laten werken, is het van belang dat belangrijke derden betrokken zijn bij het therapieproces van het kind. Adaja heeft daarom met jullie als ouders/verzorgers regelmatig contact over de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen van het kind. En eventueel met andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld school, begeleiders of andere hulpverleners.

 

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

  • "Concrete en doelgerichte behandeling"

  • "Er is veel persoonlijke aandacht ook voor ons als ouders en dat voelde erg goed"

  • "Onze zoon voelt zich begrepen en leert spelenderwijs toch dingen"

  • “Heerlijk om de verantwoordelijkheid te delen”

  • “Wij zijn trots en blij dat het goed gaat”

  • "Het geeft een goed gevoel om je kind in vertrouwde handen en omgeving meer zichzelf te laten zijn en worden"

  • “We kunnen weer verder...”

  • "Onze dochter kreeg een positiever zelfbeeld"

  • "Wij als ouders kregen de nodige handvaten om struikelblokken te overwinnen"

  • “Het is een pracht jongen en dat komt er nu steeds meer uit omdat hij vaak lekker in zijn vel zit.”

<h1>adaja-pmt.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.adaja-pmt.nl/welkom">Welkom</a><br /> <a href="http://www.adaja-pmt.nl/psychomotorische-therapie">Psychomotorische (kinder)therapie</a><br /> <a href="http://www.adaja-pmt.nl/kinderen-pmkt_1431_1431_1431">Kinderen</a><br /> -<a href="http://www.adaja-pmt.nl/pmkt-voor-wie-en-wanneer">Voor wie &amp; wanneer</a><br /> -<a href="http://www.adaja-pmt.nl/pmkt-werkwijze_1451_1451_1451"><b>Werkwijze</b></a><br /> <a href="http://www.adaja-pmt.nl/jongeren-volwassenen-pmt_1442">Jongeren &amp; volwassenen</a><br /> -<a href="http://www.adaja-pmt.nl/pmt-voor-wie-en-wanneer">Voor wie &amp; wanneer</a><br /> -<a href="http://www.adaja-pmt.nl/pmt-werkwijze">Werkwijze</a><br /> <a href="http://www.adaja-pmt.nl/kosten-en-vergoeding">Kosten &amp; vergoeding</a><br /> <a href="http://www.adaja-pmt.nl/therapeut-en-visie">Therapeut &amp; visie</a><br /> <a href="http://www.adaja-pmt.nl/presentaties-en-workshops">Presentaties &amp; workshops</a><br /> <a href="http://www.adaja-pmt.nl/contact-en-route">Contact &amp; route</a><br /> -<a href="http://www.adaja-pmt.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="http://www.adaja-pmt.nl/nieuws">Nieuws</a><br />